Obec Horňany
15 | 05
2016
Ponuka práce v Novej Dubnici s ubytovaním - JOFEX, s.r.o..
07 | 03
2016
Voľby do Národnej rady SR 2016 - Výsledky volieb v obci Horňany.
06 | 03
2016
Voľby do Národnej rady SR 2016 - Priebežné výsledky volieb.
12 | 02
2016
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Poskytnutie služby - Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Dom smútku.
29 | 01
2016
Obecný úrad v Horňanoch ako správca miestnych daní upozorňuje daňovníkov, u ktorých nastali zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľností, aby si podali daňové priznanie do konca marca 2016 na obecnom úrade. Do tohto termínu je taktiež potrebné predložiť doklady preukazujúce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V prípade, že potrebné doklady, ako sú potvrdenia o návšteve školy, od zamestnávateľa a iné, nepredložíte v stanovenej lehote, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. Zároveň žiadame majiteľov psov, u ktorých nastali zmeny oproti minulému roku, že tieto je potrebné nahlásiť na tlačive daňového priznania.
29 | 01
2016
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia a prístavba domu smútku o okolia v obci Horňany.
11 | 01
2016
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Projektová dokumentácia - Zlepšenie vzhľadu obcí - úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Horňany.
08 | 01
2016
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Poskytnutie služby - Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Miestne komunikácie + zlepšenie vzhľadu obce.
30 | 12
2015
Lekáreň Svinná oznamuje občanom že od 31.12.2015 do 10.1.2016 je zatvorená pre čerpanie dovolenky.
30 | 12
2015
MUDr. Igor Godál od 31.12.2015 do 10.1.2016 neordinuje pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Peťková v Trenčianskom Jastrabí. Zajtra tj. 31.12.2015 v akútnych prípadoch pohotovosť Trenčín.
Dôležité upozornenia
*  do 31.01. 2016
Žiadame občanov aby do 31. januára 2016 nosili potvrdenia na úľavu za komunálny odpad na rok 2016. Ak neobdržime tieto potvrdenia do stanoveného dátumu obec ich v priebehu roka nebude akceptovať.
 


 
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.