Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
Posledné oznamy
 
 
Zmluvy 2017
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
ČísloZverejnenéPredmetPartnerIČOCena
P1008/201707.12.2017Darovacia zmluva (peňažný dar)...Pierott, n.o.4574037250 €
cvc02-201723.11.2017Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania...Mesto Bánovce nad Bebrabou0031018227 €
14/201727.11.2017Zmluva o nájme nebytových priestorov...AC Dežerice46895710viď. zmluva
kyselica-201720.11.2017Kúpna zmluva (pozemok)...Branislav Kyselica-956 €
mb01d1-201709.10.2017Dodatok č. 1 k Zmluve na vypracovanie...MB Profit PB, s.r.o.500688497200 €
rkc-201705.10.2017Kúpna zmluva (pozemok)...RKC Farnosť Bobot34072969200 €
ppsot-201714.08.2017Zmluva o dodávke hyg. produktov...PP-SOT, s.r.o.43881891viď. zmluva
mb01-201726.04.2017Zmluva o manažmente projektuMB Profit PB, s.r.o.50068849max. 6600 €
misik-201707.04.2017Kúpna zmluva (pozemok)...Jaroslav Mišík a Anna Mišíková-3254 €
cvc01-201720.02.2017Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania...Mesto Bánovce nad Bebrabou0031018245 €
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.